Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 13, 1-15)

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: "Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?" Jezus mu odpowiedział: "Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później". Rzekł do Niego Piotr: "Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał". Odpowiedział mu Jezus: "Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną". Rzekł do Niego Szymon Piotr: "Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!" Powiedział do niego Jezus: "Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy". Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: "Nie wszyscy jesteście czyści". A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: "Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem".


DOBRE SŁOWO

Przyjąć Miłość

DZIELENIE

Przygotowując się do głębszego przeżycia Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej już wcześniej wejdź sercem w wyobraźni do Wieczernika i zasiądź do stołu z Jezusem i Dwunastoma w tym miejscu, które Ci pomoże być bliżej Jezusa. Dla mnie tym miejscem jest miejsce św. Jana, który spoczywał na piersi Jezusa, przy Jego Sercu wypełnionym miłością. Tam mi najbliżej do spotkania się ze spojrzeniem Mistrza. Zarówno to spojrzenie, jak i postawa Jezusa klęczącego przy moich stopach ogromnie mnie porusza, dotyka i wzrusza...napełnia moje serce miłością, Miłością Boga.
W każdej Eucharystii Jezus całkowicie i w pełni mnie miłuje, kocha, troszczy się o mnie. Wsłucham się w słowa Mistrza, który wypowiada z przejęciem „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało Moje”. Jestem żywym uczestnikiem twego wydarzenia podczas każdej Mszy świętej. Jaka jest moja odpowiedź ?
Wieczernik- ten w Jerozolimie i ten parafialny to miejsce, które pobudza mnie do szczególnej wdzięczności i modlitwy za Kapłanów, za Spowiednika, bez których byłabym pozbawiona tych bezcennych darów: Eucharystii i przebaczenia w sakramencie pojednania. Wespół z modlitwą dziękczynienia jest i modlitwa prośby o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło szafarzy Eucharystii i Miłosierdzia Bożego.
 

MODLITWA

Jezu dziękuję Ci dzisiaj za dar Eucharystii, dzięki któremu Ty trwasz we mnie, a ja w Tobie. Żyję Twoim życiem. Pozwól mi być w Tobie jak dziecko, bo ty idziesz i niesiesz mnie w sobie.
Dziękuję za Kapłanów, szczególnie tych, których stawiasz na moich drogach życia i proszę Cię o nowe dobre powołania kapłańskie, także z naszej parafii. Amen.

AUTOR

s.Sawiana Kurdyk CSCIJ | Kolonowskie