Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 3, 14-21)

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

DOBRE SŁOWO

Umiłowanie

DZIELENIE

W dzisiejszej Ewangelii usłyszysz jedno z najważniejszych zdań "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne". Jedno zdanie, a niesie kilka wspaniałych informacji. Po pierwsze Bóg umiłował świat - BÓG KOCHA CIEBIE!. Z tej miłości, Jezus Chrystus oddał za Ciebie swoje życie. Dzięki temu, Ty możesz dostąpić zbawienia za darmo! Wystarczy, że uwierzysz.
Uwierzysz? Odwzajemnisz bezgraniczną miłość Twojego Boga?
Niestety wielu ludziom się nie udało. W tej samej Ewangelii czytamy "lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki". Wielu z nich powtarza kłamstwo, że Bóg ich nie kocha. Ale jak mają dostrzegać Miłość skoro trwają w ciemności?
Jesteś przekonany, że Bóg Ciebie kocha i doświadczasz Bożej miłości? A może jest w Tobie jakaś ciemność?
Jakie dobro uczynisz by zbliżyć się do Światła?
 

MODLITWA

Ojcze, Ty pierwszy mnie umiłowałeś. Jezu oddałeś za mnie swoje życie. Dziękuję Ci za tak wielki dar Miłości, chcę Go przyjąć. Wspomóż mnie bym potrafił odwzajemnić Twoją miłość.

AUTOR

Piotr Woźnica | Krośnica