Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 2, 13-25)

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

DOBRE SŁOWO

Dom

DZIELENIE

Jezus nie był obojętny na to, co się działo. Powiedział ludziom wprost, że nie powinni robić z domu Bożego targowiska. Dlaczego? Bo świątynia to miejsce, gdzie ludzie przychodzą, aby się modlić, szukać spokoju i bliskości z Bogiem. Jest jak dom dla Boga na ziemi. A jak każdy dom, wymaga szacunku, czystości i miłości. Bóg jest z nami wszędzie, ale szczególnie jest obecny w miejscach, gdzie Go szukamy i pozwalamy Mu dotknąć naszych serc. Wówczas możemy powiedzieć i odczuć, że "Bóg mieszka w moim sercu". Również nasze serca są miejscem, gdzie Bóg chce zamieszkać, gdzie chce czuć się kochany i szanowany. Dlatego tak ważne jest, abyśmy szanowali nie tylko święte miejsca, takie jak kościoły czy kaplice, gdzie możemy spotkać Boga. Ale równie ważne jest to, abyśmy dbali o czystość naszych serc, ponieważ kiedy nasze serca są pełne miłości i szacunku, stają się idealnym domem dla Boga.
 

MODLITWA

Panie Jezu! Pomóż mi dbać o czystość mojego serca, abyś mógł w nim zamieszkać. Niech moje serce będzie pełne miłości, szacunku i dobroci dla Ciebie i dla naszych bliźnich.

AUTOR

ks. Mateusz Kozielski | Opole