Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mk 1,12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

DOBRE SŁOWO

Bez dialogu

DZIELENIE

Nadszedł czas Wielkiego Postu. Dla wielu z nas, to czas robienia postanowień, wyrzeczeń, wprowadzania nowych idei czy rewolucji w życiu. Mamy chęci, mamy motywację, mamy zapał, dlatego już na samym początku Jezus chce nam powiedzieć coś bardzo ważnego… Wielki Post jest czasem działania szatana, który nie przejdzie obojętnie obok tych, którzy chcą dać Bogu „coś więcej”. Już na pierwszych stronach Pisma Świętego czytamy, że szatan uderza w człowieka, który jest blisko Boga, robi to w sposób delikatny i subtelny. Niestety ludzie tak jak Ewa popełniają podstawowy błąd – wchodzą z szatanem w dialog, a kto to robi, zawsze przegrywa. Jezus pokazuje nam dzisiaj, że z szatanem się nie dialoguje, gdy on atakuje trzeba odpowiedzieć albo Słowem Bożym, albo modlitwą. Gdy to zrozumiemy to go pokonamy i będziemy blisko Boga.

MODLITWA

Jezu dziękuję Ci za przykład zwycięskiej walki z szatanem. Pomóż mi zapamiętać, że z nim nie wchodzi się nigdy w dialog.

AUTOR

s. Adria - Anna Kustusz | Chróścice