Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 6, 1-6. 16-18)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

DOBRE SŁOWO

Ukryty w Ojcu

DZIELENIE

Warto u początku rozpoczynającego się nowego okresu liturgicznego zawierzyć Bogu wszystkie dni Wielkiego Postu; ten czas, który kolejny raz otrzymuję w prezencie od kochającego Ojca, Taty. Wyznacznikiem, drogowskazem do dobrego przeżycia tego czasu może być dzisiejsza Ewangelia, a w niej 3 filary - 3 drogi, które warto pielęgnować i przechadzać się po nich nie tylko w Wielkim Poście.  A więc: 
- Modlitwa: adoracja, Eucharystia, spowiedź, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, bliskość z Bogiem, czas dla Niego, udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej‘?, Gorzkich Żali.  
- Post: od tego, co mnie najbardziej zniewala, może od smartfona, od gier komputerowych, od wielu słów, gorączki działania, od narzekania... Pościć to także rozrywać każde omotanie siebie nieprawością, złem...
- Jałmużna: gesty, dobroci i czułości dla bliskich i dalekich, uśmiech, życzliwość, pomocna dłoń, spojrzenie, serce otwarte wobec potrzebujących - tych moich najbliższych może rodziców, rodzeństwa, sąsiadów, dziadków, kolegów i koleżanek. 
A wszystko to, a więc modlitwa, post i jałmużna uczynione w skrytości, z miłości do Boga, do kochającego Ojca, który widzi w ukryciu. Aż trzykrotnie słyszę wezwanie, by strzec się obłudy, działania na pokaz, dla poklasku. Mój Tato Niebiański daje mi kolejną szansę do zdejmowania masek, które sobie nałożyłam, by poczuć się i być w oczach innych lepszą.   
Słowo jest żywe zawsze. Nie zmarnujmy kolejnej szansy na bycie piękniejszym człowiekiem dla Boga, dla siebie i innych przez modlitwę, jałmużnę i post. „Rozdzierajmy jednak nasze serca a nie szaty i wróćmy do Pana, naszego Boga, bo On jest litościwy i łaskawy. wielkoduszny i bardzo łaskawy“( Jl 2,12) 

MODLITWA

Abba Tatusiu, dziękuję Ci za ten czas, prezent, który mi kolejny raz podarowałeś. Naucz mnie Ojcze w tym okresie bardziej tęsknić za Tobą przez modlitwę, post i czynione bezinteresownie dobro.
Niech moje małe serce doświadczy przytulenia przez Twoje kochające Serce. Amen.

AUTOR

s.Sawiana-Bożena Kurdyk | Kolonowskie