Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mk 1,14-20)

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

DOBRE SŁOWO

Moc słowa

DZIELENIE

Dzisiejsza ewangelia kieruje nas do początków Kościoła. Stajemy nad jeziorem Genezaret. Wśród szumu fal i wielu głosów WYBRANI rybacy słyszą „Pójdź za mną”.
Poszedł byś - poszłabyś? A oni zostawili wszystko i poszli. Szaleńcy, nieodpowiedzialni, narwańcy?
Jakiej mocy trzeba by osiągnąć taki efekt? A może raczej - jakiej łaski trzeba.
Przecież powiedzieć to jedno. Usłyszeć, to drugie. Ale tak przyjąć!
Ale tak działa Bóg.
W pierwszym czytaniu słyszymy o mieszkańcach Niniwy. Miasta jakże przypominającego nam współczesne. I jakiś obcy, przybłęda, wędrowiec nagle woła: Nawróćcie się, ocknijcie się póki czas, bo już tylko czterdzieści dni i Bóg straci cierpliwość, i zginiecie. Kto z nas posłuchałby obcego, który łazi po mieście i straszy. A oni zaczęli słuchać. Zrobili rachunek sumienia i mieli odwagę się przyznać do zła, nie tłumaczyli się, że wszyscy tak robią, tak się teraz żyje, jesteśmy nowocześni, postępowi, tolerancyjni! Nie wreszcie spojrzeli na siebie w prawdzie, mieli odwagę podjąć ryzyko zmiany, przyznanie się do winy i odwrócenia od niej. Wykazali się umiejętnością przyjęcia słowa, ale czy sami daliby radę? Jaka wielka musiała być łaska, która przecież tym obficiej rozlewa się tam gdzie panuje grzech.
To jest nasza nadzieja.


MODLITWA

Panie Jezu udziel nam obficie Twojej łaski przyjęcia Twoich słów. Niech One pomagają nam odmieniać z odwagą nasze życie według Twej woli.

AUTOR

Gabriela Ogiolda | Opole