Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 2,16-21)

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

DOBRE SŁOWO

Uwielbienie

DZIELENIE

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. Pasterze spotkali Boga. Twarzą w twarz. Zupełnie tak jak my widzimy drugiego człowieka, który jest świątynią Ducha Świętego. Objawienie nie jest łatwe w przyjęciu, a trudność rozpoczyna się już na etapie jego rozpoznania. Dziś nie jest ani łatwiej, ani trudniej Bogu dotrzeć do nas. Jest inaczej. Inne są nośniki przekazu, inne są nasze zdolności poznawcze. Wiemy jako ludzkość o wiele więcej od pastuszków, ale czy potrafimy skorzystać z tej wiedzy? Czy chcemy dostrzec coś więcej niż lista zadań do zrobienia? Czy chcemy otworzyć oczy duszy i serca?
Popatrzmy. Bóg nam się objawia nieustannie. Tak w liturgii, jak i w drugim człowieku, tak w radości jak i w smutku, tak w życiu prywatnym jak i zawodowym. Czy jesteśmy gotowi dostrzec Go każdego dnia? Mam nadzieję, że tak gdyż po rozpoznaniu objawienia, nie da się Boga nie uwielbiać. Uwielbiać w mężu, żonie, dzieciach, przełożonym, współpracowniku, pani w piekarni, panu za kierownicą, który zajechał nam drogę. Uwielbiajmy Boga w naszej codzienności, szczególnie poprzez życzliwość względem drugiego człowieka, „albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (1 J, 4,20)”.


MODLITWA

Panie Boże, spraw abym miał otwarte oczy na Twoje objawienie w tych braciach moich najmniejszych. Abym umiał dostrzegać Ciebie w drugim człowieku. Pozwól mi otworzyć nie tylko oczy, ale i serce, abym nie tylko widział, ale i działał. A działaniem tym niech będzie uwielbienie. Uwielbiajcie Boga ludzkich serc bijące dzwony. Amen.

AUTOR

Piotr Wajs | Opole