Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 10,17-22)

Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony".

DOBRE SŁOWO

Wytrwałość

DZIELENIE

"Wierzę w Boga Ojca" to słowa, które łatwo wymówić w osobistej modlitwie, z tłumem wiernych w murach kościoła. Ale czy to słowa, z którymi tak samo prosto jest wyjść do drugiego człowieka, tego który nie zna Boga, który nie chce znać Boga. Czy są to słowa, za którymi pójdą nasze czyny? W słowach ewangelii słyszymy "Miejcie się na baczności..." za swoją postawę, za swoje poglądy, za swoją nieugiętość nie spotka Cię nagroda, wręcz przeciwnie, grozi ci ludzka nienawiść, szykanowanie, wyśmiewanie, pogarda. Rzeczywistość pokazuje, że bycie wiernym swoim przekonaniom jest niezwykle trudne. Głośne powiedzenie, że myśli się inaczej, że wyznaje się inne wartości kosztuje bardzo dużo. Wymaga ogromnej siły. I co wtedy, gdy boimy się, że jej nie mamy? Gdy wolimy się schować zamiast świadczyć, bo co powiedzieć? Przecież mnie wyśmieją, przecież mnie wykluczą! Bóg przychodzi z odpowiedzią. Zapewnia, że gdy będziemy nieugięci i będziemy Jemu ufali, o to co mamy mówić i robić zatroszczy się Duch Święty. Możemy w życiu poczuć się niezrozumiani, osamotnieni, ale jeżeli, wytrwamy w wierze, to będziemy zbawieni. Bycie wytrwałym kosztuje. Cena jaką płacimy za bycie wytrwałym czasami jest ogromna. Tracimy najbliższe osoby, które odwracają się od nas. Łatwiej byłoby się przecież dostosować do istniejących. Podążać za trendami. Tylko czy lepiej? Czy wyrzeczenie się prawdziwych wartości jest dobrym rozwiązaniem w drodze do Zbawienia? Bądźmy wytrwali każdego dnia. Mimo przeciwności, mimo trudu, mimo bólu, ufajmy Bogu, który nigdy nas nie zostawia samych. Dotrzymuje danych obietnic i wynagradza wytrwałych.

MODLITWA

Panie daj mi wytrwałość, bym umiał kroczyć Twoimi drogami.

AUTOR

Małgorzata Przybyła | Dąbrowa