Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 1, 26-38)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej Anioł.

 

DOBRE SŁOWO

Fiat

DZIELENIE

Ależ trudno jest zaufać, pozwolić Bogu działać w naszym życiu. Mamy swoje oczekiwania, plany, chcemy wszystko robić po swojemu. Mówimy do Boga, krzyczymy, wołamy a nawet może i błagamy Go o pomoc. Oczekujemy, że nas wysłucha, pomoże w tym co my chcemy. Tylko, czy w tym naszym krzyku słyszymy kogoś innego niż siebie? Czy widzimy kogoś innego niż siebie i swoje problemy? Tak, te problemy są ważne. Może nawet oddalają nas od Boga? Może przez skupienie się na nich zamykamy się na działanie Boga, na słowa Jego do nas? A może nawet pokazujemy Bogu jak ma rozwiązać nasze problemy, jak ma prowadzić nas w życiu?
Dużo mówimy, mówimy, mówimy a czy umiemy trwać w ciszy? Czy umiemy zanurzyć się w tej ciszy i … wsłuchać się w to, co Bóg chce nam powiedzieć? Czy myślimy o kimś innym niż o sobie? Czy usłyszymy takiego „Gabriela”, jeśli tak bardzo będziemy skupieni na sobie? Czy pamiętamy, Kto jest Bogiem, a kto stworzonym człowiekiem?
Wiara rodzi się w ciszy, w kontemplacji… A rozmowa ma polegać na większym słuchaniu, niż mówieniu. Mamy przecież dwoje uszu a tylko jedne usta. Wsłuchaj się więc w to, co Bóg chce Ci powiedzieć. Zaufaj Mu. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Powiedz za Maryją: „Niech mi się stanie według słowa Twego” – FIAT.

MODLITWA

Panie Boże, pomóż mi usłyszeć Ciebie i wszystkich tych, których stawiasz na mojej drodze życia, żeby moje problemy nie zamknęły mnie na innych. Naucz mnie przyjmować Twoją wolę.

AUTOR

Helena Chlewicka-Kluczny | Prószków