Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 25,31–46)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?". Król im odpowie: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie". Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?". Wtedy odpowie im: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

DOBRE SŁOWO

Owce i kozły

DZIELENIE

Możesz być jak owca ,która w pokorze i cichości poświęca czas dla innych, zauważa potrzebujących, ubogich i odrzuconych. Rezygnuje ze swojej wygody , bo jak mówi papież Franciszek :”To ubodzy, choć w oczach świata mają małą wartość ,otwierają nam drogę do nieba, są naszym paszportem do raju”.
Możesz też jak kozioł wybrać obojętność, żyć tylko o siebie, mówiąc „ to nie moja sprawa”, nie zauważać cierpienia wokół siebie. Przecież na świecie jest tyle ciekawych rzeczy, które muszę zobaczyć i dotknąć . Nie mogę poświęcać mojego czasu na pomoc dla innych.
Możesz być owcą i być szczęśliwy ,a możesz być kozłem , który przegapi spotkanie z samym Bogiem.
Masz wybór. Co zrobisz? Nie zmarnuj szansy na życie wieczne.

MODLITWA

Jezu Chryste przychodzący do nas w ubogich i biednych, otwórz nasze serca i oczy na potrzeby naszych braci i sióstr doświadczających ubóstwa materialnego i duchowego. Pomóż nam być dobrymi i miłosiernymi w naszej codzienności. Amen

AUTOR

 Joanna Rawska | Kędzierzyn-Koźle