Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 25,14-30)

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana". Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana". Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność". Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

DOBRE SŁOWO

Talent do kochania

DZIELENIE

Największym skarbem – talentem jest Ewangelia - Dobra Nowina, wiara i miłość, której doświadczamy od Boga. To są te nasze talenty, które mamy puszczać w obrót: cieszyć się nimi, nie chować ich, nie pogrzebać jak nieboszczyka.
Otrzymałam talent do tego, żeby być szczęśliwym i kochać innych. O to Pan Bóg mnie zapyta: - Czy przyjęłam Jego miłość i wykorzystałam ją do tego, żeby żyć? - Na ile mnie uszczęśliwiła miłość, którą On mnie obdarzył? - Na ile pozwoliłam, by Dobra Nowina była źródłem mojego życia i szczęścia?
Korzystaj z Bożej Miłości, szczególnie w chwilach, gdy ktoś cię odziera z dobra, kiedy coś tracisz. Kiedy przeżywasz trudny czas, sięgaj wtedy po zasoby Bożej Miłości, które od Niego dostajesz. Daj innym tyle miłości, ile sam otrzymujesz od Pana Jezusa.
Kiedy ja kocham innych taką miłością, jaką doświadczam od Jezusa, to staje się dla Jezusa zyskiem, bo ludzie otwierają się na Niego.
Nie zakopuj talentu! Dziel się Bożą Miłością, by zyskać dla Boga drugiego człowieka!

MODLITWA

Panie, myśl o Twojej miłości napełnia mnie podziwem i czcią. Chcę trwać w Tobie, służyć Ci i chodzić Twoimi drogami. Amen.

AUTOR

sM. Dalmacja Bryś | Opole Nowa Wieś Królewska