Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 25, 1–13)

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie". Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie". Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam". Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

DOBRE SŁOWO

Rozsądek

DZIELENIE

W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada nam przypowieść o roztropnym i nieroztropnym zachowaniu panien, które oczekują na pana młodego. Podaje nam On wskazówkę co czynić, aby być dobrze przygotowanym, by dostać się na ucztę weselną, która jest naszym celem. Roztropny człowiek, to ten, który wie, że przed Bogiem stanie sam ze swoimi uczynkami dokonanymi na ziemi. Roztropny człowiek nie zostawia nawrócenia, starania się o dobre życie na jutro, na kiedyś. Roztropny wie, że ma tylko tę chwilę, która trwa. Dziś dla niego jest darem i szansą! Roztropny wie, że nie zna dnia, ani godziny w której Pan przyjdzie. Jutro może nadejdzie, ale nie jesteśmy tego pewni. Roztropny i pokorny wie to i stara się być gotowym na przyjście, które może dokonać się dziś. Posiada to, czego Mu potrzeba, by wejść na Ucztę.

MODLITWA

Panie Jezu, dziękuję Ci za jasne wskazówki, jak mam postępować, by spotkać się z Tobą w wieczności. Proszę Cię, daj mi mądrość i roztropność płynącą z nieba, abym nie przespał czasu Twojego nadejścia.

AUTOR

sM. Dawida Sorokowska | Opole