Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 22, 34-40)

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy".

DOBRE SŁOWO

Na pierwszym miejscu - miłość

DZIELENIE

W dzisiejszej ewangelii widzimy wartość, która wysuwa się na pierwszy plan. Tą wartością jest miłość. Wszystko właśnie ma w miłości swój początek i w niej będzie miało koniec.
Bóg, który sam jest Najdoskonalszą Miłością, dał nam ją byśmy się nią dzielili, doceniali, zauważali. Gdy Pan Jezus mówi o tym największym z drogowskazów, którym mamy się kierować mówi właśnie o miłości. O miłości, która na wzór tej, którą jesteśmy obdarowani ma być czysta, doskonała, prawdziwa. Tak kochać mamy Boga, całym sobą, w pełni.
Ale na tym ona się nie zatrzymuje, chce rozlewać się na nas i na drugiego człowieka. Przy tym potrzebuje naszego działania- mamy kochać - tak jakbyśmy sami chcieli być ukochani.Mamy kochać tak jak ukochał nas stwórca.
Prawdziwa miłość nie zatrzymuje niczego dla siebie, oddaje wszystko...

MODLITWA

Panie, naucz nas czerpać z źródła doskonałej miłości, którą Ty jesteś.

AUTOR

Magdalena Barczyk | Opole