Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 22, 1-14)

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: "Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych".

DOBRE SŁOWO

Eucharystia

DZIELENIE

Każdy z nas zapewne zdaje sobie sprawę z tego, z jakim trudem wiąże się zorganizowanie mniejszej lub większej uczty. Trzeba wszystko odpowiednio wcześniej zaplanować (wybrać miejsce, ustalić datę i godzinę spotkania, zaprosić gości i zorganizować wszystko tak, by każdy z zaproszonych czuł się dobrze). Każdego dnia Jezus zaprasza Cię na ucztę, którą dla Ciebie przygotował. Czy zastanawiałeś się nad tym, jak często przyjmujesz Jego zaproszenie? A może czasami zdarza Ci się je zwyczajnie lekceważyć? Jezus zaprasza Cię na ucztę najpiękniejszą z możliwych – wyciąga do Ciebie swą dłoń – zaprasza Cię do relacji, poprzez którą chce dać Ci potrzebne siły, chce Cię wzmocnić i wesprzeć w trudnych momentach. Jezus czeka na Ciebie cierpliwie podczas każdej Eucharystii. To właśnie On każdego dnia na różne sposoby wysyła do Ciebie zaproszenie. Od Ciebie zależy, czy i w jaki sposób na nie odpowiesz. A może po raz kolejny będziesz narzekać na brak czasu? Pomyśl, jak byś się czuł, gdybyś wszystko zorganizował, po czym okazałoby się, że goście zawiedli. Właśnie tak czuje się Jezus, który czeka na Ciebie podczas każdej Mszy Świętej, na której Ciebie nie ma. Jeżeli zdarzy się, że czujesz, iż nie masz odpowiedniego „stroju” – nie rezygnuj pochopnie. Pamiętaj, że On nieustannie czeka na Ciebie w konfesjonale. Właśnie tam Jezus oczyści Twoje serce, uwolni Cię od ciężaru grzechów i przyoblecze Cię w najpiękniejszą szatę – a jest nią dobro, szacunek i miłość do bliźniego. Wystarczy, że Mu zaufasz i pozwolisz, by Cię prowadził.

MODLITWA

Panie Jezu - spraw, abyśmy z Twoją pomocą jak najczęściej odpowiadali na Twoje zaproszenie. Niech czynny udział w Eucharystii będzie dla każdego człowieka źródłem dobra, miłości, wzajemnej życzliwości i wewnętrznego pokoju. Amen.

AUTOR

Daria Kotas | Piotrówka