Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 21, 33-43)

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: "To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo". Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?" Rzekli Mu: "Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze". Jezus im rzekł: "Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: "Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach". Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce".

DOBRE SŁOWO

Dziedzictwo

DZIELENIE

Jezus nieprzypadkowo kieruje swoje słowa do ówczesnej elity religijnej Izraela. Doskonale zna On ich myśli i postępowanie. Świadom jest tego, że wewnątrz mają oni serca z kamienia. Owa winnica jaką dzierżawili rolnicy jest obrazem Kościoła Chrystusowego, którego fundamentem jest Jezus Chrystus nasz Pan. Nie ma, nie było i nie będzie zbawienia dostępnego w kimś innym lub w jakiejś innej Ewangelii. Innej bowiem Ewangelii nie ma! Innego fundamentu Kościół nie ma. Wszyscy Ci, którzy wyrzekają się nauki Chrystusa i szukają zbawienia w innych osobach, rzeczach, naukach w końcu potykają się o ów kamień, którym jest Jezus. Wielokrotnie zostaje On odrzucony zarówno w Nazarecie, jak też i na krzyżu, zdradzają Go niemal wszyscy, nawet najbliżsi uczniowie i przyjaciele. Również dziś wielu lekceważy moc Syna Bożego. Ostatecznie stajemy przed wyborem albo uciekamy przed Jezusem, wypierając z serca Jego głos, albo przyjmujemy Go i staramy się mimo wszelkich trudności naśladować. Ta druga w końcu grupa bierze w posiadanie dziedzictwo, o które należy dbać i pomnażać. Głośmy Ewangelię nawet na dachach! Wszędzie tam gdzie wydaje się być to niemożliwe. Tam właśnie najbardziej jest to potrzebne. W ten właśnie sposób weźmiemy odpowiedzialność za dane nam dziedzictwo.

MODLITWA

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i obdarz nasze serca pokojem!

AUTOR

Daniel Kędziora | Opole