Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 18, 21-35)

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu".

DOBRE SŁOWO

Zawsze

DZIELENIE

Z dzisiejszej Ewangelii wypływa jedno z najtrudniejszych zadań dla człowieka. Piotr zadaje pytanie, niejako w imieniu nas wszystkich, ile razy ma przebaczyć swojemu bliźniemu? Jezus mu odpowiada, że zawsze. Trudno mi sobie wyobrazić reakcję Piotra, ale myślę, że ja byłabym taką odpowiedzią zdziwiona. I nie chodzi mi tutaj o liczbę, ale o to, by czynić to w każdym momencie naszego życia. Po prostu zawsze. Wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi i kiedy przychodzi nam się mierzyć ze smutkiem. Wtedy, kiedy ktoś sprawia nam ból po raz pierwszy, czy być może czyni to po raz dziesiąty. Zawsze w każdej okoliczności mamy przebaczać. Choć nauka Jezusa jest zrozumiała i wydaje się być prosta w realizacji, to o tym, że taka nie jest, dowiadujemy się właśnie w tym momencie, kiedy mamy komuś przebaczyć. To bardzo trudne, by czasem pomimo fizycznego czy psychicznego bólu powiedzieć, wybaczam Ci. Dlaczego mamy to w ogóle robić? Bo Jezusowe “zawsze” prowadzi do wolności serca i otwiera nam drogę do Bożego przebaczenia.

MODLITWA

Boże Ojcze, Ty, który wszystko możesz, daj mi siłę do tego, bym zawsze potrafił przebaczyć bliźniemu. Amen.

AUTOR

Julia Dziób | Strzelce Opolskie