Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 10,26-33)

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

DOBRE SŁOWO

Zaufaj

DZIELENIE

Jezus posyła Apostołów na krańce świata z niebywałą misją głoszenia Ewangelii. Nie jest to łatwe zadanie. Chrystus przestrzega ich, że tak jak Jemu ludzie nie uwierzyli i prześladowali Go z powodu Ojca, aż do śmierci, taki sam los czeka na Apostołów. W tym fragmencie Ewangelii dochodzi do swoistego paradoksu. Jezus przestrzega uczniów przed trudnościami, wie jak trudna będzie ich droga, ale nie waha się ich posłać dodając im otuchy i mówiąc; „Nie lękajcie się” i zaufajcie.
Zaufanie. Czy Bóg – dobry i miłosierny Ojciec, który karmi ptaki, odziewa kwiaty i policzył każdy włos na głowie człowieka, mógłby dopuścić do zguby swego ukochanego stworzenia jakim jest właśnie człowiek? Nie powinniśmy się zatem martwić o wiele. Bóg wie najlepiej czego nam potrzeba. Nie musimy się o nic lękać.
Zaufanie Bogu oczywiście nie uchroni od trudności, ciosów, porażek, odrzucenia. Jednak rany, które powstaną na naszym sercu wskutek tych trudności z łatwością się zabliźnią, nie zostaną w jego głębi. Dzięki temu jako prawdziwi uczniowie Jezusa, zostaniemy nadal kochający, współczujący, budujący lepszy świat, a nie zgorzkniali, cyniczni i podli jak chce tego szatan – ten, który nie tylko ciało, ale i dusze człowieka może zabić.

MODLITWA

Jezu, nadziejo duszy stęsknionej, wspomnij na mnie.

AUTOR

Grzegorz Rychlikowski | Domaradz