Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 9, 36 – 10, 8)

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo". Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie".

DOBRE SŁOWO

Dar

DZIELENIE

Zarówno Żydzi jaki i poganie zwłaszcza ci, którzy byli przez innych wytykani palcami lgnęli do Jezusa, ponieważ był On dla nich jak ojciec, pasterz i nauczyciel, który cierpliwie wysłuchuje swoich uczniów i obdarowywuje ich swoimi duchowymi darami. Dziś tak jak i wtedy ludzie potrzebują dobrych księży, katechetów i formatorów grup, którzy będą autentyczni w przekazywaniu nauki Jezusa Chrystusa. Pragnienie to samo w sobie jest dobre, jednakże to nie wystarczy. Jezus ciągle powołuje ludzi młodych do służby w Kościele zarówno przyszłych księży jak i świeckich. Niestety często w danej wspólnocie człowiek powołany nie otrzymuje należytego wsparcia, a wręcz przecinie otrzymuje słowa krytyki, dezaprobaty lub lekceważenia. Zastanówmy się co dajemy bliźnim swoimi słowami i czynami. We wspólnocie Kościoła za darmo otrzymujemy wiele łask za pośrednictwem sakramentów. Czy jesteśmy w stanie za nie odpłacić Bogu? Odpowiedź jest tylko jedna. Natomiast możemy obdarować ludzi wokół nas tym co mamy: modlitwa, wysłuchanie drugiego, akceptacja innych takimi jakimi są bez oceniania, dobre słowo wsparcia w trudnych momentach. Wszystko co zostało wymienione nic nie kosztuje, wymaga jedynie odrobiny czasu i przede wszystkim chęci bycia „dla”. Czas jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi jest bezcenny, a przecież tylu ludzi zmaga się dziś z samotnością i wykluczeniem.

MODLITWA

Panie Jezu pamiętaj otych wszystkich, którzy doznają odrzucenia lub przeżywają trudne momenty w swoim życiu. Panie prosimy daj nam świętych kapłanów, a także katechetów oraz ludzi świeckich, którzy będą chcieli działać dla dobra wspólnoty Kościoła.

AUTOR

Daniel Kędziora | Opole