Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 9, 9-13)

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: "Pójdź za Mną!" A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary". Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

DOBRE SŁOWO

Powołanie

DZIELENIE

Biblia jako Słowo samego Boga jest dla nas źródłem Jego poznania i miejsce spotkania z Nim. W Biblii Bóg wychodzi nam niejako naprzeciw. Nie inaczej jest i w Ewangelii na X Niedzielę Okresu Zwykłego.
W niej na początku widzimy Jezusa, który wychodzi naprzeciw celnikowi Mateuszowi. Patrzy na niego, ale o nic go nie pyta. Nie sprawdza jego zalet ani wad. Nie patrzy na poborcę podatków tak jak patrzyli ówcześni Izraelici, którzy w celniku widzieli zdrajcę i kolaboranta. Jezus patrzy na Mateusza oczami samego Boga. Oczy te dostrzegają serce człowieka i patrzą na niego z miłością. W tym spojrzeniu, podczas tego spotkania Jezus wypowiada jedno zdanie: „Pójdź za mną”. A Mateusz „wstał i poszedł za Nim”.
Powołanie jest wyjątkowym działaniem Boga, u źródeł którego stoi Jego miłość i szczególne wybranie. To działanie jest dla nas często niezrozumiałe, bo myślimy według przyjętych schematów. Szufladkujemy ludzi i nie pozwalamy im wyjść z naszego ciasnego wyobrażenia o nich samych. Gdy jednak to wyobrażenie zostanie w jakiś sposób zmienione pytamy zdziwieni, tak jak faryzeusze: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami”. Pytanie to jest pytaniem typowo ludzkim. Bo przecież Bóg, który jest Sędzią sprawiedliwym powinien powołać sprawiedliwych, a nie grzeszników.
W tym fragmencie Ewangelii Mateuszowej Pan nasz Jezus Chrystus pokazuje nam działanie samego Boga, które jest dla nas wręcz nie do pojęcia i często nie do przyjęcia. Działanie samego Boga jest działaniem z miłości i z miłością. I taki sam sposób postępowania i działania proponuje nam Jezus. On może zmienić schematy naszego myślenia i otwierać nas na dostrzeżenie w bliźnim Bożej obecności.

MODLITWA

Panie Jezu, Lekarzu serc naszych, spraw, abyśmy mieli serca otwarte i pełne miłości dla drugiego człowieka. Abyśmy widzieli w nim dobro, tak jak Ty dostrzegłeś je w celniku Mateuszu. Amen.

AUTOR

Beniamin Brodacki | Szemrowice