Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 6, 51-58)

Jezus powiedział do Żydów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

DOBRE SŁOWO

Dzielenie

DZIELENIE

Eucharystyczne cuda, adoracje, procesje Bożego Ciała - czyli Jezus pod postacią chleba na wiele sposobów. Niewierzący krzyczą: po co wam to?! Jedna z najmocniejszych Ewangelii to ta „Moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto przyjmuje moje ciało i pije moją krew ten trwa we Mnie a ja w nim”. Słowa Jana apostoła są niezwykle poruszające i autentyczne. Po pierwsze siedział z Jezusem w Wieczerniku, po drugie stał pod krzyżem i po trzecie był obecny, kiedy Jezus wszedł pomimo zamkniętych drzwi. Doświadczył zarówno Nauczyciela jak i Boga uwielbionego. To on przekazuje nam prawdę o żywej obecności Boga w chlebie! Ten Jezus zostawił siebie w prozaicznej postaci, aby każdy miał do Niego swobodny dostęp, by każdy codziennie mógł Go przyjąć i karmić Nim wiarę, duszę, ciało. Każdy, kto przyjmuje Jego Ciało doświadcza bycia jego krew-nym. Jezus jest w jego krwiobiegu. Nie ma większego doświadczenia bliskości.
W naszym mieście jest Kaplica Wieczystej Adoracji 24/7. Kilkaset ludzi w tygodniowym cyklu nawiedza Najświętszy Sakrament. Gdyby zapytać ich po co wstają o 1,2,3 w nocy i idą tam na modlitwę? „Czuwajcie więc, gdyż nie znacie…”- to jeden z powodów. „Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście”- to kolejny powód, „bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek” - kolejny. Przebywać w obecności Pana. To dlatego uroczystość Bożego Ciała. Święta postać Jezusa Chrystusa wychodzi w ludzkich rękach na ulice naszego świata byśmy go uczcili i zobaczyli… inaczej. W świetle dnia. W takim świetle, w jakim Go widział Jan wraz z apostołami. Wtedy też Jezus chodził po ulicach miast, bywał z różnymi ludźmi, nikogo nie odrzucając. Dziś sam jest odrzucany.

MODLITWA

Panie Jezu niech Twoja obecność przemienia ten świat i każde ludzie serce.

AUTOR

Aleksandra Zimoń | Racibórz