Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 3, 16-18)

Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego".

DOBRE SŁOWO

Trójca Święta

DZIELENIE

W Muzeum Mazowieckim w Płocku znajduje się obraz olejny Legenda morska. Św. Augustyn, namalowany przez Władysława Wankie. Obraz ten przedstawia św. Augustyna obserwującego chłopca (małego anioła) przelewającego wiaderkiem wodę z morza do dołka. Podobnie w Parafii św. Augustyna w Borucinie, której jestem katechetką nad ołtarzem widzimy postać św. Augustyna (biskupa) patrzącego na dziecko nad brzegiem morza usiłujące przelać morze do dołka. Św. Augustyn mówiąc dziecku, że nigdy mu się to nie uda, otrzymuje celną ripostę chłopca: Tak jak Tobie do końca nie uda się zgłębić Tajemnicy Trójcy Świętej (nie zapomnijmy przy tym, że to św. Augustyn jest autorem traktatu „O Trójcy Świętej”).
Dzisiejsze czytanie z Ewangelii św. Jana zachęca nas do medytacji na temat Trójcy Świętej, miłości Boga do nas, a właściwie miłosierdzia Boga, ofiary Syna dającej nam życie wieczne. Czytamy „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…” Bóg nie posyła swego Syna, ,,aby świat potępił, ale po to, aby świat został zbawiony.” Jezus prowadzi nas do Ojca, który na nas cierpliwie czeka. Cierpliwie czeka z Dniem Ostatecznym.
Naturą Boga jest Miłość. Te trzy Osoby Boskie zjednoczone są w miłości doskonałej, uczą nas czym jest miłość, jedność, ofiara, prawda. Bóg wciąż prosi o człowieka. Czeka na nasze nawrócenie, przylgnięcie do Niego i zjednoczenie się z Nim. Dał nam Ducha Świętego Pocieszyciela, aby tchnął w nas tchnienie życia, aby uświęcił nas w prawdzie i umocnił w wierze.
Na czasy ostateczne skłania nas do zawierzenia Bożemu miłosierdziu, budowania jedności umocnienia wiary, aż w końcu do nawrócenia, gdyż „Kto wierzy w Niego nie podlega potępieniu".

MODLITWA

Przedwieczny Ojcze umocnij naszą wiarę. Panie Jezu Chryste- za św. Piotrem powtarzam po trzykroć „Ty wiesz, że Cię kocham”. Duchu Święty uświęć nas w prawdzie...
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

AUTOR

Irena Hlubek | Borucin