Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 20, 19-23)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

DOBRE SŁOWO

Wybaczam Wam

DZIELENIE

Przychodząc do Apostołów, Pan Jezus aż dwa razy powtarza „Pokój Wam!” Dlaczego? Bo wie, że uczniowie są wystraszeni, nawet drzwi były "zamknięte z obawy przed Żydami". Nagle, mimo zamkniętych drzwi pojawia się Jezus. Co czują uczniowie? Przez ich umysły mogą przechodzić setki myśli. Co powie Pan Jezus, czy będzie miał do nas pretensje, że nie uwierzyliśmy, czy będzie nam wyrzucał brak wiary, czy będzie smutny z powodu niedowiarstwa tych, w których pokładał nadzieję?
Tymczasem Pan Jezus, rozładowuje cały ten lęk, mówiąc: "Pokój wam." Nie ma do nich żalu ani pretensji. Przekazuje im swoje orędzie pokoju. W takiej atmosferze mówi dalej: "Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane." Dał im moc, władzę by w Jego imieniu przygarniać i wybaczać wszystkim „niedowiarkom”, czyli nam, grzesznikom.
Ale to Duch Święty ich umacniał, jak dziś umacnia nas, pozwala nam wierzyć, ufać, kochać, pomaga nam dźwigać się ze słabości. Duch Święty jest sprawcą naszej modlitwy. Jednak wielu z niej rezygnuje dlatego, że jest trudna, męcząca, po prostu jakoś "nie wychodzi". Zapominają oni jednak o obecności Ducha Świętego, który modli się za nas wówczas, gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba. Współczesna ludzkość bardzo potrzebuje pokoju.
To właśnie Duch Święty jest sprawcą pokoju będącego owocem miłości wlanej przezeń do naszych serc. Duch Święty jest też źródłem prawdziwej radości. Tylko On daje radość, za którą tęskni każde ludzkie serce.

MODLITWA

Prosimy Cię Panie o pokój, Pokój Ducha Świętego, byśmy tak jak Apostołowie potrafili ”brać” Ducha Świętego i czerpać siły do modlitwy, do powrotów, byśmy potrafili wybaczać, jak to głosi hymn tegorocznych ŚDM : „Wybaczam, bo mi wybaczono..”

AUTOR

Iwona Lech-Nemś | Bąków