Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

DOBRE SŁOWO

Galilea

DZIELENIE

Święty Jan w pierwszym rozdziale Ewangelii opisuje wydarzenie, które miało miejsce około godziny 16-stej: doświadczenie pierwszego spotkania z Jezusem (por. J 1,35-42). Spotkania, które zmieniło wszystko i o które pamięta w najdrobniejszych szczegółach, nawet gdy opowiada się o nim po kilkudziesięciu latach.
Ewangelia pełna jest spotkań ludzi z Jezusem. Uczniowie trzy lata wspólnie wędrują z Mistrzem. Głęboko w sercach uczniów zapisują się wydarzenia Paschalne. Spotkania ze Zmartwychwstałym. W końcu Jedenastu otrzymuje nakaz, aby udać się do Galilei, do miejsce tego pierwszego spotkania, które sprawiło, że swoją codzienność przeżywają właśnie z Nim.
Dziś Ewangelia prowadzi mnie do codzienności i przypomina, że Jezus pozwala mi doświadczać swojej obecności w rodzinie, we wspólnocie w której żyję, w codziennych obowiązkach. To dobra okazja, aby podziękować za każde spotkanie z Jezusem właśnie w codzienności. Jednocześnie Jezus zaprasza mnie, aby spojrzeć na trudne sytuacje, kiedy gubię Go z oczu, kiedy wątpię, że On jest przy mnie. Woła mnie „na górę”, aby kolejny raz przypomnieć mi, że do Niego należy „wszelka władza”; aby zapewnić mnie, i to właśnie w dzień swojego Wniebowstąpienia, że przy mnie zawsze jest. Dlatego posyła mnie na koniec świata – do mojej codzienności, gdzie chce się ze mną spotykać, abym mógł o Nim świadczyć.

MODLITWA

Panie Jezu przymnóż mi wiary, że jesteś ze mną przez wszystkie dni.

AUTOR

Marcin Dydzik | Opole