Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 14, 15-21)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie".

DOBRE SŁOWO

Bliskość

DZIELENIE

Słowo Paraklet oznacza osobę stojącą u boku, aby pomóc – pocieszyciela, obrońcę, adwokata. To ktoś powołany do tego, aby nam towarzyszyć. Ktoś,kto cały czas szepcze nam do ucha, ostrzega przed przeszkodami, wzmacnia nas, podsuwa dobre rozwiązania, pomysły. Paraklet to nieodłączny, bliski, nieomylny przyjaciel.
W atmosferze bliskości Jezus oznajmia nam, że nie zostawił nas samych, nie zostawił nas sierotami. Jezus do nas jeszcze przyjdzie, a na ten czas dał nam innego Parakleta, aby był z nami blisko na zawsze.
Właściwą odpowiedzią na Bożą miłość, jest dać się kochać, przestrzegając Bożych przykazań. To oczywiście nie zawsze jest łatwe, często wymaga ogromnego wysiłku. Jezus wie o tym, dlatego dał nam Ducha Prawdy, który zawsze nam pomoże, jeżeli tylko będziemy chcieli przyjąć Jego bliskość.

MODLITWA

Jezu Chryste, pozwól mi otworzyć się na bliskość Twoją i Twojego Ducha.
Duchu Święty, nieustannie szepcz do mego ucha.

AUTOR

Gabriela Walaszek | Tarnów