Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 19, 25-27)

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

DOBRE SŁOWO

Testament z krzyża

DZIELENIE

Przed odejściem z tego świata wielu ludzi wypowiada ostatnie słowa. Jest to jakby podsumowanie tego życia tu na ziemi i testament, czyli przekazanie czegoś, co jest dla człowieka ważne, cenne.
Scena pod krzyżem pokazuje nam jak ważne i cenne są dla Jezusa dwie osoby: Jego Matka i umiłowany uczeń – Jan. Dlaczego są ważni?
W chwili największej próby Jezusa, Maryja jest przy Nim, nie opuszcza Go, nie zostawia. Nie dlatego, że jest jej Synem, ale dlatego, że Jezusa kocha. I tę właśnie Matkę dał Jezus swojemu umiłowanemu uczniowi, aby była również jego Matką.
Obecność Jana jest odpowiedzią na miłość Jezusa: być, trwać mimo wszystko, współodczuwać, współcierpieć. Kościół wierzy, że Jan był pod krzyżem przedstawicielem nas wszystkich, że było wolą Jezusa, aby cały Kościół i każdy z nas miał Maryję - Matkę Jezusa za swoją Matkę.
Tak jak Maryja kocha swojego Syna, tak kocha wszystkie przybrane dzieci, w tym także nas i zawsze kieruje nas do swojego Syna. Słowa Jezusa z krzyża są umocnieniem tych, którzy cierpią. Od tej chwili będą nawzajem się pocieszać w ciężkich chwilach swojego życia. Bez tej pomocy niemożliwe jest życie tu na ziemi.

MODLITWA

Panie Jezu dziękuję Ci za Twoją Mamę, za Jej opiekę nad nami, naszymi rodzinami. Dziękuję Ci również za wszystkie osoby, na których zawsze mogę polegać.

AUTOR

Barbara Dziadek | Laskowice