Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 20, 19-31)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

DOBRE SŁOWO

Pokój Wam!

DZIELENIE

Zmartwychwstały Chrystus zwrócił się do swoich uczniów słowami „Pokój wam!”. Jego pierwsze słowa są nie tylko pozdrowieniem, ale przede wszystkim darem Jego zmartwychwstania. Ten pokój jest znakiem zwycięstwa nad światem i śmiercią. Pomieszczenie, w którym przebywali uczniowie było zamknięte „z obawy przed Żydami”. To nie stanowiło przeszkody dla Jezusa, który przyszedł pomimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku nich i przyniósł im pokój, zwiastował swoją zbawczą obecność. Czytamy później, że Jezus tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Powrócił do uczniów, by przez dar Ducha tchnąć w nich nowe życie, przypomnieć im, że jest tym, który JEST. Dziś, w uroczystość wielkanocną – Niedzielę Miłosierdzia - Jezus umacnia także naszą wiarę, przypomina, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni.

MODLITWA

Proszę Cię, Panie, niech ogarnie mnie Twój pokój – pokój, którego ten świat dać nie może. Tchnij we mnie swego Ducha i pomóż mi na nowo rozpoznać, że Ty JESTEŚ.

AUTOR

Anna Styra | Strzelce Opolskie