Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 28, 1-10)

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobacz.

DOBRE SŁOWO

Nie bójcie się

DZIELENIE

Kobiety pełne bólu i smutku idą do grobu szukając Jezusa Ukrzyżowanego i umarłego a odnajdują Życie. Pierwsze słowa które słyszą przy grobie to słowa Anioła:” Wy się nie bójcie” a potem sam Zmartwychwstały wita ich słowami „Nie bójcie się”. Pusty grób Jezusa zwiastuje prawdę o życiu. Dzisiejszy świat jest pełen lęku, niepokoju i niepewności o życie, o przyszłość, o bliskich...Słowo Boże usuwa z naszych serc wszelki lęk, przynosi pokój i nadzieję. Co wypełnia teraz moje serce? Jaki lęk, troska nie pozwala mi przyjąć prawdziwego życia i pokoju które ofiaruje mi Zmartwychwstały Jezus? Co jest w moim sercu przeszkodą, aby otworzyć się na Boga?

MODLITWA

Panie odbierz każdy mój lęk i pomóż mi uwierzyć, że ofiarujesz mi życie silniejsze od śmierci.

AUTOR

 S. Dorota Ostolska fmm | Kadłub