Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 1, 26-38)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

DOBRE SŁOWO

Wnętrze

DZIELENIE

Ewangelia zaprasza do wejścia w życie wewnętrzne, w którym rozgrywa się nasze spotkanie z Bogiem. Dopiero wnętrze otwarte na Boga staje się przestrzenią niezgłębioną, tak jak niezgłębiony jest Bóg. Dopiero, gdy skupimy się na tym, co wewnętrzne, możemy usłyszeć Boga, Który kieruje bardzo osobiste wyznanie i wezwanie, wyznanie pełne miłości i akceptacji oraz wezwanie do kochania i akceptacji drugiego człowieka

MODLITWA

Maryjo, chcemy, jak Ty otwierać się na Bożego Ducha. Chcemy, mimo wielu „zagłuszaczy” świata zewnętrznego, zatopić się w wewnętrzną relacją z Twoim Synem. Ucz nas pełnej zgody na to, do czego wzywa nas Najwyższy oraz ucz nas odwagi, by konsekwentnie odpowiadać na to wezwanie. Amen

AUTOR

Anna Gattnar | Prudnik