Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 21, 1-11)

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: «Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!»
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

DOBRE SŁOWO

Trwać z Jezusem

DZIELENIE

Niedziela Palmowa, nazywana też Niedzielą Męki Pańskiej, wprowadza nas w najważniejszy tydzień w roku liturgicznym. Zbliżamy się do Świętego Triduum, które nie tyle się przeżywa ile się w nim uczestniczy. Co roku idziemy razem z Jezusem drogą Krzyża, szukając w Jego męce mocy, w Jego śmierci źródła naszego życia i wolności od grzechu. W Niedzielę Palmową Kościół zachęca nas, aby nie ograniczać się tylko do radosnego wymachiwania palmami i krzyku „ Hosanna Synowi Dawidowemu”, ale wskazuje drogę do Wieczernika. Potem wprowadza nas w ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuć dramat Jezusa uwięzionego i opuszczonego oraz odrzuconego przez człowieka. Jezus idący na mękę przypomina nam, że kroczenie za Nim domaga się całkowitej ofiary z życia.
Radość chrześcijanina rodzi się ze świadomości, że z Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, nawet w najtrudniejszych momentach, kiedy spotykamy się z trudnościami, które wydają się nie do przezwyciężenia. Jezus pragnie przejść przez ulice naszego serca, aby zabrać nasze lęki, najgłębsze rany, które uniemożliwiają nam kochać i przyjąć bezwarunkową miłość. On daje nam siłę, abyśmy mogli głosić światu, że nasze życie jest rozświetlane miłością Chrystusa i Jego Zmartwychwstaniem. Chcemy też pójść z Jezusem aż na sam szczyt Golgoty i wytrwać do końca. Chrześcijanin nie może obojętnie przejść wobec Ukrzyżowanego Jezusa, musi zostać do końca, aż się wypełni wszystko…
Bóg mówi zawsze do ciebie poprzez dobre słowa, przez Dobrą Nowinę. Tylko w relacji do Boga mogę odzyskać poczucie wartości, której żaden człowiek nie jest w stanie nam dać.

MODLITWA

Jezu, chcę Ci towarzyszyć wymachując gałązkami palmowymi, chcę być z Tobą w Wieczerniku, w Getsemani, na drodze krzyżowej i trwać aż do Niedzieli Zmartwychwstania. Chcę usłyszeć dobre słowa Boga, wezmę więc Biblię do ręki i pozwolę mówić Jezusowi do mojego serca.

AUTOR

s. Jolanta Radomyska SSpS | Racibórz