Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 4,1-11)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

DOBRE SŁOWO

Pustynia

DZIELENIE

Chaos i wieczny pośpiech to słowa, które cechują wielu współczesnych chrześcijan. W ciągłym zabieganiu często brakuje nam czasu na refleksję, na wejrzenie w głąb siebie, w swoje wnętrze. A może obawiamy się poznania prawdy o sobie? Odpowiedzi na pytanie: kim jesteśmy? Samotność, cisza rodzi w nas lęk. Dlatego wolimy gonić za pieniądzem, dobrobytem, robić karierę, pozostając przy tym jałowymi duchowo. Tymczasem Jezus, wyprowadzony przez Ducha na pustynię, pokazuje nam, gdzie powinniśmy szukać antidotum na taki stan rzeczy. Trzeba nam udać się na pustynię, by tam w odosobnieniu przeżyć swoiste rekolekcje. Pustynia, która jawi się dla wielu z nas jako coś bezowocnego i nieprzyjaznego, może stać się szansą, miejscem wyciszenia i spotkania z Bogiem. To sposobność na wejście w głąb siebie, to czas oczyszczenia oraz postawienia sobie pytań o sens i cel swojego życia. Natomiast w kontekście pokus, z jakimi zmagał się Jezus, to szansa na osobisty rachunek sumienia. Zastanowienia się, czy jestem na tyle umocniony Słowem Bożym, że nie wyrzekłbym się wiary za lepsze zarobki? Czy Bóg zawsze jest u mnie na pierwszym miejscu? Czy nie porzucam Go dla innych współczesnych bożków, poddając go w ten sposób próbie?
I czy nie uległem chęci posiadania wielu dóbr materialnych, bycia na szczycie, manipulowania i rządzenia innymi, bycia bogiem we współczesnym świecie?

MODLITWA

Panie Jezu, dodaj mi siły do przezwyciężenia pokus, z którymi przychodzi mi się zmierzyć. Umocnij moją wiarę i miłość, by nikt i nic nie przysłoniło Ciebie w moim życiu.

AUTOR

Ks. Szczepan Depowski | Tymbark