Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 6, 1-6. 16-18)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

DOBRE SŁOWO

Autorefleksja

DZIELENIE

Przed Tobą Środa Popielcowa – kolejna szansa… czas, by coś zmienić. Ciągle się spieszysz, wciąż za czymś gonisz, często narzekasz na brak czasu. Może nadeszła pora, żeby zwolnić tempo lub zatrzymać się na moment…? Może powinieneś zmienić złe nawyki, być może komuś przebaczyć, bardziej otworzyć się na bliźniego, a może przeprosić, jeśli skrzywdziłeś? To czas dany mnie i Tobie, aby każdy z nas mógł odbudować relacje - z Panem Bogiem, a także z drugim człowiekiem. Jezus zaprasza Cię dziś do zmiany sposobu myślenia i działania. On wyciąga do Ciebie swoje dłonie, aby pomóc Ci przewartościować Twoje życie. Jezus daje Ci szansę – otwiera przed Tobą drzwi do nowego życia. Kluczem do tych drzwi są dobre uczynki, których nie powinniśmy czynić, aby zyskać aprobatę wciąż obserwujących i często powierzchownie oceniających nas ludzi. Pamiętaj! Cokolwiek czynisz – czyń z pokorą i miłością. Jezus proponuje Ci, żebyś swoje życie oparł na trzech filarach. Są nimi: post (porządkowanie swojego wnętrza), modlitwa (dzielenie się sobą z Bogiem) i jałmużna (dzielenie się sobą z drugim człowiekiem). W odpowiedni sposób wykorzystaj dany Ci czas Wielkiego Postu - dokonaj autorefleksji. Niech to będzie czas wielkiej przemiany, a wszystko co ma związek ze złem, niech stanie się popiołem.

MODLITWA

Panie Jezu, ulecz moje serce i napełnij je pokojem. Spraw, abym z Twoją pomocą każdego dnia stawała się lepszym człowiekiem. Wspieraj mnie w przezwyciężaniu wszelkich trudności i w każdej sekundzie mojego życia bądź moją Ostoją. Amen.

AUTOR

Daria Kotas | Piotrówka