Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 4, 12-23)

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

DOBRE SŁOWO

Światło

DZIELENIE

W czasie, kiedy w roku liturgicznym zakończył się już okres Bożego Narodzenie, a wokół nas dogasają ostatnie choinkowe światełka, Słowo Boże ponownie pokazuje nam Chrystusa, który przychodzi jako Światło: w mroki ziemi Zabulona i Neftalego, w mroki cienistej krainy śmierci, w mroki rozłamów, sporów i niezgody, w mroki nawet najciemniejszych chwil mojego życia.
Może właśnie teraz twoje życie ogarnia mrok: smutku, zwątpienia, grzechu. Twoje serce pogrąża się w ciemności. Albo jest zupełnie odwrotnie – żyjesz na pełnej petardzie, cieszysz się życiem, ale to, co masz przed samymi oczami, oślepia cię. Mam w pamięci taką scenę z dzieciństwa: fotograf krzyczy do mnie, że mam otworzyć oczy, które ciągle mrużę. Ale nie jestem w stanie tego zrobić, bo oślepia mnie ustawiona zbyt blisko fotograficzna lampa skierowana prosto w moją twarz. Jeszcze długo po wyłączeniu lampy mam przed oczami biała plamę. A co dziś mnie oślepia? Pieniądze? Sukces? Władza? Wygodne życie?
Jezus mówi: Nawracajcie się i Pójdźcie za Mną… Jeśli jesteś w duchowym mroku, jeśli jesteś zaślepiony pozorami szczęścia, zaufaj i idź za Nim, który jest światłością.

MODLITWA

Jezu, dodawaj mi codziennie odwagi i ufności, abym mógł – nawet w najciemniejszych chwilach mojego życia – iść do prawdziwego Światła, którym Ty jesteś. Jezu, ufam Tobie. Amen.

AUTOR

Anna Świtała | Dobrzeń Wielki