Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 5, 1-12a)

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

DOBRE SŁOWO

Szczęście

DZIELENIE

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co to znaczy być człowiekiem szczęśliwym? Ile razy zadawałeś to pytanie Bogu? A może nie raz pytałeś siebie samego o to, co powinieneś zrobić, aby w swym sercu poczuć radość? Wszyscy pragną szczęścia, choć do końca nie wiedzą, czym ono jest. Poczucie szczęścia jest bardzo ważne i zazwyczaj kojarzy się nam z przyjemnymi uczuciami, spokojem i bezpieczeństwem. Pan Jezus w swoim Kazaniu na Górze nazywa swoich uczniów błogosławionymi. Słowo „błogosławiony” pochodzi z języka greckiego i jest tłumaczone jako w pełni nasycony, obfitujący we wszystko czyli szczęśliwy. Jezus chce Ci powiedzieć, że pomimo braków i często niesprzyjających okoliczności możesz być szczęśliwy. Warunek jest jeden – nigdy nie trać nadziei. A źródłem nadziei jest Twoja relacja z Chrystusem. Pan Jezus zaprasza Cię dziś do tej relacji. Jezus zalecając m.in. ubogość w duchu, cichość, czystość serca, czy miłosierdzie, pokazuje nam, jak być Jego uczniem. Jego nauka jest cennym drogowskazem wskazującym drogę do Nieba. Otwórz się na Jego Słowo, przyjmij Go do swego serca, żyj Jezusem na co dzień, a nie tylko od święta i bądź szczęśliwy. W każdej minucie swego życia pokładaj nadzieję w Panu.

MODLITWA

Panie Jezu, który jesteś Źródłem wszelkiego szczęścia, błogosław mi i mojej rodzinie i prowadź nas w stronę Nieba. Pomóż mi, abym sprawy ludzkie postrzegał oczyma wiary. Kieruj moimi słowami, myślami i działaniami. Proszę o to w Twoje Imię, Jezu. Amen.

AUTOR

Daria Kotas | Piotrówka