Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 1, 29-34)

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

DOBRE SŁOWO

Baranek

DZIELENIE

Dziś Jan wskazując na Jezusa mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Papież Franciszek odnosząc się do tych słów zwrócił uwagę, że : „czasownik, który jest tłumaczony jako «gładzi», znaczy dosłownie «ulżyć, wziąć na siebie»” . Każdy z nas w swoim życiu zmaga się z różnymi trudnościami. Być może ktoś myśli, jest już tak źle, że nie da się nic zrobić. Właśnie dziś Jan mówi do Ciebie, patrz na Baranka. Tam gdzie Ty tracisz życie, On chce żeby go zabić za Ciebie. Pamiętajmy o tym podczas każdej Eucharystii wpatrując się w Baranka.

MODLITWA

Panie, Ty z miłości oddajesz za mnie życie. Niech nieustanne wpatrywanie się w Ciebie będzie dla mnie źródłem siły w pokonywaniu trudności.

AUTOR

Anna Błaszczyk | Opole