Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 2,1-12)

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

DOBRE SŁOWO

Zaproszenie

DZIELENIE

W dzisiejszej Ewangelii podobnie jak Trzej Mędrcy otrzymujemy wyjątkowe zaproszenie. Oto Nowonarodzony Jezus zaprasza do siebie każdego człowieka, ubogiego i bogatego, młodzieńca i starca. To zaproszenie kieruje do każdego z nas... Czy wśród codziennych spraw będziemy chcieli na nie odpowiedzieć? Czy tak mocno zabiegani, często zagubieni będziemy w stanie zauważyć na niebie naszego życia wyjątkowy znak, który chce zaprowadzić nas do Jezusa? Jezus jest "Drogą, Prawdą i Życiem", jeśli pozwolimy Mu się prowadzić, nigdy nie zbłądzimy. Nawet w największych ciemnościach naszego życia On będzie nam światłem. Miłość, która narodziła się w Betlejem zawsze znajdzie drogę do naszego serca, jeśli tylko jej na to pozwolimy.

MODLITWA

Panie, pozwól nam w każdej chwili naszego życia widzieć światło, które zaprowadzi nas prosto do Ciebie

AUTOR

Magdalena Barczyk | Opole