Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 3, 1-12)

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: „Nawracajcie się, bo bliskie królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!”.
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.

DOBRE SŁOWO

Godny owoc

DZIELENIE

Godny owoc nawrócenia jest możliwy wówczas, gdy pozwolimy Pan Bogu wkroczyć w nasze życie. Jan Chrzciciel przygotowywał ludzi na przyjście Zbawiciela poprzez wzywanie do porzucenia grzesznych nawyków i zanurzenie w wodach Jordanu. Przygotowanie drogi Panu, zrobienie Mu miejsca w swoim życiu jest ściśle związane z osobistym nawróceniem. Każdy podchodził osobno do Jana, aby dać się ochrzcić.
Przygotowanie dróg Panu, prostowanie dla Niego ścieżek, czyli po prostu zrobienie Mu miejsca w naszym życiu, jest warunkiem wydawania godnych owoców nawrócenia. Jezus powiedział, że bez Niego nic nie możemy uczynić (zob. J 15,5). Nasze życie będzie na tyle owocne, na ile wpuścimy do niego naszego Zbawiciela.

MODLITWA

Panie Jezu, daj mi pragnienie i silną wolę, aby moje serce było ciągle gotowe do nawracania się do Ciebie i robienia Ci w nim miejsca, bo wiem, że tylko wówczas moje życie może być owocne. Amen.

AUTOR

Gabriela Seifert-Knopik | Opole