Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 24,37-44)

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

DOBRE SŁOWO

Czuwajcie!

DZIELENIE

Dzień powtórnego przyjścia Jezusa będzie zapewne wielkim zaskoczeniem dla każdego z nas. Jezus to zaskoczenie porównuje do Potopu, który przyszedł znienacka, zaskoczył wszystkich z wyjątkiem Noego. Mówiąc językiem współczesnym nie zauważyli, że śmierć stała się ich udziałem, nie zauważyli nie spodziewali się tego co się wydarzyło w ich życiu.
Także dla nas, chwila powtórnego przyjścia Jezusa będzie zaskoczeniem „wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.” Ale my w przeciwieństwie do uczestników potopu mamy jeszcze czas, aby przystanąć i przygotować się do tego spotkania, wystarczy czuwać…. Nie jak ewangeliczne nieroztropne Panny, biernie, bez udziału. Mamy przyjąć postawę analitycznego i czynnego słuchania tego co Bóg mówi wraz z wcielaniem tych słów do naszej codzienności. Tylko wtedy będziemy gotowymi, aby o godzinie o której się nie domyślamy, być gotowym na spotkanie z Synem Człowieczym.

MODLITWA

Panie, dodaj nam siły byśmy, każdego adwentowego dnia potrafili przystanąć w tym zabieganym świecie. Pozwól nam spojrzeć na Twoje słowo i wcielić wypływającą z niego prawdę w nasze codzienne życie.

AUTOR

Edyta Bem I Strzelce Opolskie