Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 23, 35 - 43)

Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis [w języku greckim, łacińskim i hebrajskim]: «To jest Król żydowski» Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».

DOBRE SŁOWO

Miłosierdzie

DZIELENIE

Lud stał i patrzył. Członkowie Wysokiej Rady i żołnierze rzymscy kpili z konającego Jezusa. Nawet jeden ze skazańców ubliżał Mu. Tak było wtedy, tak jest i dziś…
A Pan Jezus w mękach konania cierpi fizycznie, duchowo, moralnie za mnie i dla mnie, abym wreszcie coś pojęła. On Król Wszechświata, Pan czasu i całego stworzenia. Choć na takiego w tej chwili wcale nie wygląd. I wtedy, i dziś…
Tylko jeden dobry łotr rozeznaje sytuację. Otwiera się na działanie łaski. Spełnia uczynek miłosierdzia upominając grzesznego i sam prosi Jezusa o miłosierdzie. To jedyna nadzieja, o to tylko skruszony prosi i otrzymuje. Słyszy słowa Chrystusa Pana: ,,Dziś będziesz ze Mną w raju”. Oby było, jak wtedy i dziś.

MODLITWA

Chryste, Królu Wszechświata, Panie czasu i wieczności, bądź uwielbiony w Twoim wielkim miłosierdziu. W Tobie nasza nadzieja, pokój i pojednanie – z Bogiem, bliźnim, światem i sobą samym. Jezu, Królu wyśmiany, zmiłuj się nad nami. Amen.

AUTOR

s. M. Michaela Musiał SMI | Branice