Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 20,27-38)

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu". Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa "Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

DOBRE SŁOWO

Życie

DZIELENIE

Często jesteśmy bardzo niecierpliwi. Chcielibyśmy znać naszą przyszłość. Tak dużo czasu marnujemy na przewidywanie wydarzeń, które prawdopodobnie nie będą miały miejsca w naszym życiu. Nasze widzenie i myślenie jest tak bardzo ograniczone. „Wciskamy” Boga w ludzkie „ramy”, ale On się w nich nie mieści. On jest tajemnicą, którą możemy odkrywać poprzez Miłość: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują”- czytamy w 1 Liście do Koryntian ( 2,9).
Bóg jest cały skierowany na mnie i na Ciebie. Dla Niego jesteśmy tymi, których kocha, którzy dla Niego żyją. I On nas nieustannie odbiera jako żyjących, jako istniejących, których życie i istnienie chce wzmacniać, chce obdarzać Swoją łaską i miłością.

MODLITWA

Boże Życia, który pokonałeś śmierć, pozwól nam doświadczyć Twojej przyjaźni. Amen.

AUTOR

 sM. Dalmacja – Dorota Bryś | Nowa Wieś Królewska