Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 16,19-31)

Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać". Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają". Tamten odrzekł: "Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.

DOBRE SŁOWO

Uspokojenie

DZIELENIE

Od kiedy w listopadzie 2020 r.zostałam wdową moje życie zmieniło się bezpowrotnie. Stałam się niezwykle wyczulona na to słowo „wdowa” w czasie czytań mszalnych. I tym razem Bóg poprzez Dawida w psalmie mówi, że „ochrania sierotę i wdowę”. Czasem na różnych facebookowych grupach wsparcia piszę pozytywnie o tym, że życie nawet w takiej sytuacji może być pełne sensu, wartości i radości. Ludzie gdzie tylko spojrzeć, potrzebują wsparcia i dobrego słowa. Małżeństwo w którym żyłam to była moja droga do zbawienia. Trwała tylko 15 lat, ale była wyjątkowa. Zastanawiam się jak teraz dążyć do zbawienia? Św. Paweł w swoim liście do Tymoteusza daje mi takie wskazówki: za czym podążać pomimo szaleństwa tego świata. Które z tych wartości są osiągalne i obecne w moim życiu? Dobre zawody w walce o wiarę. Nie lubię ścigania się. Myślę, że św. Paweł sam ze sobą się zmagał i zachęca nas do pokonywania kryzysów i zastojów we własnym sercu. Czasem wydaje się, że człowiek swoją silną wiarą rozwali skały, a za chwil parę jest tak niepewny i słaby aby złu powiedzieć „nie”.
Dobre zawody to zawody we własnym życiu o dobro, nadzieję, wiarę po prostu o JUTRO. Jutro jeszcze pełniejsze szczęścia.
Ewangelia ostatniej niedzieli września o bogaczu w otchłani pełnej cierpienia odrzuca, gdyż jest straszną przestrogą.
Ilekroć słyszę ten fragment zawsze dogrzebuję się w nim ogromnego ładunku pocieszenia dla tych, którym specjalnie się nie wiedzie - tak po ludzku. Którzy borykają się z wieloma trudnościami i problemami, których krótko mówiąc - życie nie rozpieszcza. Jezus wskazuje na sprawiedliwą nagrodę, która czeka na nich.

MODLITWA

Prośmy Pana o otwartość serc na potrzebujących, którzy są wszędzie wokół. Niech nie zabraknie ludzi gotowych nieść pomoc innym. Amen.

AUTOR

Aleksandra Zimoń | Racibórz