Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 14,25-33)

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: "Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

DOBRE SŁOWO

Odwrócić się

DZIELENIE

W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że Jezus “odwrócił się i rzekł do nich”, tzn. zatrzymał się, i skierował do nich swoją twarz. To, co miał do powiedzenia wymagało zatrzymania się, bo było ważne. Jezus chciał patrzeć na swoich rozmówców. Odwrócił się od kierunku w jakim podążał. Dał przykład. Być może warunki jakie trzeba spełnić, by stać się uczniem Jezusa, dla wielu są irracjonalne, wywołujące zdziwienie czy nawet bunt. Słowa, które Jezus skierował wówczas do tłumu idącego za Nim są nadal aktualne i kierowane także do mnie i do Ciebie. Byśmy mogli stać się uczniami Jezusa musimy wyrzec się wszystkiego co posiadamy. Trudne. Jednak nie martw się Bóg nie wymaga bezsensownych wyrzeczeń, On jedynie pragnie byśmy w swoim sercu byli wolni. To znaczy odwrócili się od tego, co nas wiąże tutaj na ziemi i skierowali ku Niemu swoją twarz. To, co jest piękne i wartościowe zawsze wymaga wysiłku. Wierzę, że patrzenie na Jezusa twarzą w twarz jest warte każdego wyrzeczenia się.

MODLITWA

Jezu naucz mnie odwracać się od wszystkiego co doczesne, naucz mnie wyrzekać się wszystkiego co posiadam, bym w wolności mogła stać się Twoim uczniem. Amen

AUTOR

Julia Dziób | Strzelce Opolskie