Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 19, 26–27)

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie

DOBRE SŁOWO

Nasza Matka

DZIELENIE

Te słowa Jezusa, będące jednymi z ostatnich przed śmiercią, nazywa się Jego testamentem. Jezus, powierzając Maryję trosce Jana, a Jana opiece swojej Matki, powierzył Jej również wszystkich ludzi. Maryja stała się naszą duchową Matką. Jak Jan zabrał Maryję do siebie, tak każdy wierzący również może zaprosić Maryję do swojego życia, podążać za Jej przykładem oraz powierzać się Jej opiece, ponieważ Ona zawsze prowadzi do swojego Syna i wskazuje na Niego. Często ta prawda przybliżana jest przez artystów – malarzy i rzeźbiarzy. W wielu wyobrażeniach ukazują Maryję w ten sposób, że trzyma na ręku swojego Syna. Czasami wprost dłonią wskazuje na Niego, podkreślając, że On jest najważniejszy. Tak właśnie ukazana jest Maryja w obrazie znajdującym się w kościele katedralnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Jest on namalowany na lipowej desce. Przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus na Jej lewym ramieniu. W prawej dłoni Matka Boża trzyma jabłko. Głowę ma lekko schyloną w stronę Syna, który zwraca się ku Matce. Jezus prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, w lewej zaś trzyma księgę Pisma Świętego.
Dzień 21 czerwca został ustanowiony w diecezji opolskiej wspomnieniem NMP Opolskiej, zaś w samym mieście Opolu ma rangę uroczystości. Jest on okazją do postawienia sobie pytania, czy żyjemy według Ewangelii i podążamy za Jezusem?

MODLITWA

Opolska Pani, Tyś naszą Matką, za nami zawsze wstawiaj się. Umacniaj wiarę na chrzcie nam daną, o święta Pani wstawiaj się.

AUTOR

Adam Kała | Strzelce Opolskie