Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 9,18-24)

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

DOBRE SŁOWO

Relacja

DZIELENIE

Dziś, tu i teraz Jezus pyta każdego z nas, podobnie jak Piotra, także i mnie: Kim jestem dla Ciebie? Kim jestem dla Ciebie w Twoim codziennym życiu, zabieganiu, troskach, radościach- we wszystkim czego doświadczasz dziś? Jaka jest moja odpowiedź?
On - Mistrz z Nazaretu, za którym chodziły tłumy, aby go słuchać wskazuje nam drogę i pragnie naszego szczęścia – pytanie tylko czy chcemy go przyjąć tu i teraz, po raz kolejny uczynić Jezusa swoim Panem i Zbawicielem ?, bo  „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni».” (por. Dz 4,12)

MODLITWA

Jezu spraw, abym pomimo moich słabości, niedoskonałości, zawsze przyjmował Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela, abym trwając przy Tobie, nieustannie był napełniony Twoja obecnością i w bliźnim odnajdywał twoje oblicze. Amen.

AUTOR

Magdalena Chylińska | Kędzierzyn-Koźle