Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 16,12-15)

Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

DOBRE SŁOWO

Otwartość

DZIELENIE

Czuję wielką troskę w słowach Jezusa, empatię, pieczołowitość… „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie.” Prawda o Bogu, prawda, którą Bóg chce mi przekazać, prawda o mnie, o moim życiu, którą Bóg we mnie kształtuje może być czasem zaskakująca i trudna do zrozumienia, i jeszcze trudniejsza do przyjęcia…, a czasem może nawet niewygodna i jakże wymagająca… Dlatego dzisiaj słysząc Jezusowe zatroskanie: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie.” Sam sobie zadaję pytanie: czy jestem gotowy naprawdę o Bogu, na Bożą prawdę…? Czy już jestem wystarczająco na to przygotowany…? Będąc chrześcijaninem, mieniąc się uczniem Jezusa nie jestem automatycznie posiadaczem Prawdy, Jego Woli i planu, jaki ma na moje życie… Tej prawdy nie posiadłem w chwili kiedy rodzice poprosili Kościół, abym został ochrzczony… Ja muszę ciągle się na tę Prawdę otwierać… Ona powoli objawiać się będzie we mnie… Muszę pozwolić Duchowi odkrywać tę prawdę we mnie, w moim życiu… Muszę słuchać podszeptów Ducha i pozwolić Mu, by stopniowo doprowadził mnie do niej… Papież Franciszek w adhortacji „Gaudete et exsultate” pisze: „Tylko ten, kto jest gotów słuchać, posiada wolność wyrzeczenia się swojego niepełnego i niewystarczającego punktu widzenia, swoich nawyków, schematów.” Tak gotowym chcę być… Bo im bardziej otwieram się na Ducha, tym bardziej poznaję Ojca w Jezusie-Jego Synu…. Im bardziej otwieram się i poznaję, tym mocniej kocham Boga i doświadczam, że On jest Miłością…

MODLITWA

Duchu otwieram się na Twoje działanie. Prowadź mnie do całej Prawdy o Bogu, który jest Miłością Ojca i Syna i Ciebie, Ducha Świętego

AUTOR

ks. Zbigniew Bienkiewicz | Opole