Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

final branzowy Wyszynski 2021

W dniu 20 kwietnia 2021 r. przeprowadzony został finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Branżowych I Stopnia 2021 pod hasłem „Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”.
Tegoroczny Konkurs przeprowadzony został zdalnie z wykorzystaniem platformy Testportal. W etapie finałowym uczestniczyło 10 uczniów. Aby zdobyć tytułu Laureata uczestnicy musieli osiągnąć co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów, tj. min. 38 pkt na 47 pkt możliwych do zdobycia.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, Diecezjalna Komisja Konkursowa wyłoniła 1 Laureatkę:  JULIĘ DWORACZEK z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (katechetka: Edyta Bem) – zdobyła 45 p.

wiadomosc mailDrodzy Katecheci!
Pragniemy poinformować, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Branżowych I Stopnia 2021 „Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, odbędzie się w formie zdalnej.
Zgodnie z Regulaminem finał diecezjalny DKWR dla Szkół Branżowych zostanie przeprowadzony we wtorek 20 kwietnia 2021 o godz. 11:00.
W dn. 15-16 kwietnia do Katechetów-Opiekunów uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału, zostaną przesłane maile zawierające informacje dotyczące szczegółów związanych z przeprowadzeniem testu konkursowego wraz z linkiem umożliwiającym wejście na platformę testową.
W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. 77 44 32 103.

test online konkursW dniu 1 grudnia 2020 roku odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Branżowych I Stopnia 2021 pod hasłem „Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”. W związku z trwającą pandemią etap szkolny odbył się w formie zdalnej przy użyciu platformy TESTPORTAL. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania 40 zadań i maksymalnie mogli uzyskać 47 punktów. Zgodnie z Regulaminem do diecezjalnego finału kwalifikuje się po trzech najlepszych uczniów z każdej zgłoszonej szkoły. Spośród 15 uczestników etapu szkolnego do finału tegorocznej edycji zakwalifikowało się 10 uczniów – zobacz listę pdf icon

wyszynski konkurs plastyczny 2020

Jesteśmy przed beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski – człowieka wielkiej wiary i mężnego obrońcy wiary katolickiej w Polsce. Ze względu na epidemię koronawirusa wcześniejszy termin uroczystości, zaplanowany na 7 czerwca 2020 roku, został przesunięty na czas po ustaniu pandemii.
Dewizą życiową Stefana Kardynała Wyszyńskiego było umiłowanie Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny, a także niezłomna postawa wobec zła, wyrażająca się w obronie najsłabszych i pokrzywdzonych. Jego prymasowska posługa przypadła na czasy bezwzględnej walki, jaką totalitarny reżim komunistyczny prowadził z Kościołem w Polsce, przed którą Prymas nigdy się nie ugiął. Był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, mężem stanu i autorytetem moralnym, ale też duchowym współtwórcą przemian, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.