Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

dnt logo 2021

Czcigodni Księża Proboszczowie i Katecheci! Szanowni Katecheci i Katechetki! 

Informuję, że istnieje możliwość uzyskania stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w roku szkolnym 2023/24. Mamy jeszcze możliwość przyznania ok. 40 stypendiów.

1. Stypendium może uzyskać osoba, która:
• mieszka na terenie Diecezji Opolskiej
• zamieszkuje w miejscowości liczącej do 20 tys. mieszkańców
• w roku szkolnym 2023/24 uczęszcza do klasy siódmej lub ósmej SP lub do szkoły średniej (liceum, technikum)
• posiada na ostatnim świadectwie średnią ocen:
- 4,8 lub wyższą (7-8 klasa),
- 4,5 (szkoła średnia: liceum, technikum)
• posiada udokumentowane osiągnięcia i zdolności np. udział w olimpiadach, konkursach, wybitne uzdolnienia np. muzyczne
• dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza 3 010,00 zł
 
2. Dokładne informacje i regulamin znajduje się na stronie: www.dzielo.pl
 
3. Załączoną Kartę Informacyjną należy wypełnić i przesłać do dnia 31 marca 2024 roku na adres: 
    
Ks. Jerzy Kostorz - Diecezjalny Koordynator Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
Telefon kontaktowy: 664 477 422

  doc- pobierz wniosek

 

Zobacz filmik: https://youtu.be/s0EClFnnh3A