Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

razem przepisujemy biblie plakat

Zapraszamy Wszystkich Katechetów: świeckich, siostry zakonne, księży do udziału w projekcie: "Razem przepisujemy Biblię"

OPIS PROJEKTU

Chcemy Cię zaprosić do niezwykłej przygody z Pismem Świętym. Szczególnie w tym czasie, kiedy jest w nas tyle lęku i niepewności związanej z koronawirusem. Szukajmy nadziei i pocieszenia w Słowie Bożym.
•    Celem projektu jest zetknięcie się, rozczytanie i poznanie ksiąg Pisma Świętego. Kiedy przeżywamy w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, chcemy zjednoczyć się wszyscy razem w naszej diecezji, zawiązać wspólnotę, która łączy się poprzez czytanie i przepisywanie Biblii.
•    Teraz, kiedy wykonujemy ministerialne zalecenia, aby pozostać w domu, mamy więcej czasu - wykorzystajmy ten czas na poznanie „listu Pana Boga do człowieka”, jakim jest właśnie Biblia.
•    Nie możemy również przejść obojętnie wobec apelu papieża Franciszka, który skierował do każdego z nas takie słowa: „Ilu z Was spędza dwie minuty dziennie na czytaniu Ewangelii? Dwie minuty! Weź małą księgę Ewangelii. Noś ją w kieszeni lub torebce. Kiedy jesteś w autobusie, metrze lub pociągu, gdy jesteś w domu, otwórz i czytaj przez dwie minuty. Spróbuj! Zobaczysz, jak zmieni się Twoje życie, ponieważ spotkasz Jezusa. Spotkasz się ze Słowem”.

 

ZGŁOSZENIA

Każdy Katecheta zgłasza się do projektu przez wypełnienie formularza, w którym podaje ilość uczniów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie. Od ilości uczniów zależy ile zostanie przydzielonych rozdziałów do przepisania (księgę oraz numery rozdziałów do przepisania prześlemy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego).
•    Link do formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/Hfj1LtL2T7JbXots7
•    W Starym Testamencie jest 1068 rozdziałów, a w Nowym Testamencie 260. Biblia liczy więc 1328 rozdziałów i tyle osób powinno wziąć udział w projekcie (jeden uczeń jeden rozdział).

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z diecezji opolskiej. Fragmenty Pisma Świętego, oprócz uczniów, mogą również przepisywać Katecheci świeccy, Siostry Zakonne oraz Księża.

WYMOGI

Uczeń (bądź Katecheta) odręcznie przepisuje tekst na białą kartkę papieru formatu A4 (kartka czysta – bez kratek czy linii). Obowiązuje tekst z Biblii Tysiąclecia www.biblia.deon.pl Można również namalować dodatkowo jakąś scenę z danej księgi – będzie to wtedy wykorzystane jako zakładka. Dla młodszych dzieci (np. przedszkolaki) dopuszczona jest forma namalowania jakiejś sceny z Ewangelii po wcześniejszym zgłoszeniu w „Uwagach” podczas wypełnienia w formularzu zgłoszeniowym.

KOLEJNOŚĆ

Zgłoszeni uczestnicy (uczniowie, Katecheci świeccy i duchowni) przed przystąpieniem do przepisywania czytają cały rozdział, który mają przepisać.
Dobrze byłoby, gdyby przeczytanie danego fragmentu miało charakter uroczystego przeczytania w domu wraz z najbliższymi.

CO DALEJ?

Katecheci po zakończeniu projektu wysyłają pocztą do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu przepisane fragmenty. Każdy Katecheta, jak również uczeń, otrzymuje certyfikat udziału w projekcie.
Następnie, kiedy zostaną dostarczone wszystkie rozdziały Biblii, projekt zostanie złożony w jedną księgę i oprawiony przez wydawnictwo i introligatora. Wstęp do Pisma Świętego zostanie opatrzony słowami Biskupa Opolskiego.

FINAŁ PROJEKTU

Podczas wydarzenia ogólnodiecezjalnego z udziałem Biskupa Opolskiego zostanie podsumowany projekt „Razem przepisujemy Biblię”. Księga Pisma Świętego będzie użyta podczas uroczystej procesji i w Liturgii Słowa.  

TERMINARZ

Katecheci mogą zgłaszać udział w projekcie do końca marca 2020 r. Ze względu na ogromne zainteresowanie projektem, przydzielone fragmenty uczestnicy dostaną do 10 kwietnia 2020 roku.
Młodzież przepisuje wyznaczone fragmenty Pisma Świętego do 15 maja 2020 roku. Natomiast Katechetów prosimy o zbieranie od uczniów i wysyłanie efektów pracy dopiero wtedy kiedy uczniowie wrócą do szkół – ze względu na pandemię prosimy wcześniej nie zbierać „kartek” od uczniów. Przekażemy jeszcze droga e-mailową informację od kiedy można przesyłać kartki z fragmentami Biblii.

INNE INFORMACJE

Każdy uczeń po przepisaniu wyznaczonego fragmentu, w kilku zdaniach w swoim zeszycie do religii, pisze o tym, co go poruszyło, co w tym fragmencie było dla Niego ważne. Katecheci mogą wykorzystać zadanie w ramach pracy zdalnej i po powrocie do szkoły mogą ocenić pracę.

Informacje o projekcie pdf icon

Plakat o projekcie jpg ikonka