Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

orszak 2022 10W czwartek 11 stycznia 2024 r. w Duszpasterstwie Akademickim "Resurrexit" odbyła się prezentacja dwóch publikacji: „Roli wzorców osobowych w wychowaniu i katechezie w świetle projektu "Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie" oraz „Sportu w optyce wychowania, ewangelizacji i życia”.
Ks. Jerzy Kostorz zaprezentował dwie publikacje poświęcone tematyce, którą od lat się zajmuje. Duszpasterz opolskich ludzi sportu i wykładowca akademicki przestawił autorską publikację o roli wzorców osobowych w wychowaniu i katechezie oraz podręcznik ze scenariuszami zajęć lekcyjnych, którego jest współautorem.

"Te publikacje wydobywają wartości tkwiące w sporcie. Można wykorzystać te materiały wielorako w wychowaniu do wartości. Także tych wartości wyższych, bo także po nie sięgamy przy pomocy narzędzia jakim jest sport, po sportowców, którzy są wzorcami dla wielu młodych ludzi do naśladowania" powiedział ks. dr hab. Jerzy Kostorz, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz kapelan opolskich ludzi sportu.
"Proponujemy w oparciu o sport i ideę fair play, myślę że świetny program wychowawczo-profilaktyczny dal młodzieży. Chcemy wyrwać ich ze świata cyfrowego i przenieść do świata realnego oraz pokazać w jaki sposób mogą się rozwijać w oparciu o wspaniałe przykłady polskich sportowców" podkreśla Renata Krupa, Centrum Edukacji Nauczycieli Potest.