Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

sport w optyce 2023Szukasz ciekawych pomysłów na lekcje wychowawcze, wychowania do życia w rodzinie. w-f, katechezę, zajęcia w internacie, podczas białych i zielonych szkół, zajęć realizowanych w ośrodkach szkolenia sportowego ?

Chcesz wprowadzić swoich wychowanków w świat wartości, nauczyć życia zgodnie z zasadami olimpizmu i „fair play” i otrzymać narzędzia do realizacji działań wychowawczych wzbogacone o nowe technologie?

Szkolenie organizowane jest w ramach zadania "Sport jako narzędzie wychowania. Od teorii do praktyki" realizowanego przez Fundację Jakuba Błaszczykowskiego LUDZKI GEST a finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zapraszamy Cię na bezpłatne szkolenie STOSOWANIE PROGRAMU "SPORT W OPTYCE EDUKACJI, EWANGELIZACJI I ŻYCIU"
Termin realizacji:
1 grupa 20.11.2023 (poniedziałek), godz. 15.00-20.00
2 grupa 23.11.2023, (czwartek) godz. 15.00-20.00
Czas szkolenia - 5 godzin zegarowych (6 godz. dydaktycznych zajęć i 30 min. przerwy).
Miejsce realizacji: on line
Uczestnicy: nauczyciele szkolni, metodycy, konsultanci i pracownicy ośrodków szkolenia sportowego młodzieży z terenu całej Polski – min. 40 osób dorosłych.
Program szkolenia:
Wykład Podstawy teoretyczne wychowawczej roli sportu dla edukacji, ewangelizacji i stylu życia – 1 godz. dydaktyczna
Warsztaty metodyczne – Zastosowanie scenariuszy „SPORT W OPTYCE EDUKACJI, EWANGELIZACJI I ŻYCIU” w praktyce szkolnej i ośrodków szkolenia sportowego - 5 godz. dydaktycznych.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i materiały metodyczne.

Zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego pod linkiem:
https://tiny.pl/c456p

Szkolenie organizowane jest w ramach zadania "Sport jako narzędzie wychowania. Od teorii do praktyki" realizowanego przez Fundację Jakuba Błaszczykowskiego LUDZKI GEST a finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.