Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

koncert 13 11 2022 2Podczas diecezjalnych obchodów Dnia Papieskiego w Bielicach mszę św. koncelebrowali bp Paweł Stobrawa, emerytowany pomocniczy biskup opolski oraz proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ks. Józef Zwarycz.
– Dzisiaj w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II kończymy przeżywanie Dnia Papieskiego w diecezji opolskiej – mówił bp Paweł Stobrawa. – Kolejny raz dziękujemy za pontyfikat, nauczanie tego wielkiego pasterza, ale również za postawę, za to, że swoim życiem pokazał, iż życie według Ewangelii, według przykazań Bożych jest możliwe.
– Ten papież nie tylko mówił, zachęcał do życia w przyjaźni z Jezusem, był prawdziwie świadkiem Jezusa Chrystusa – dodał ks. biskup. – Dla jego uczczenia zbudowano wiele pomników. Wiele szkół przyjęło jego imię. Powstała także Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera zdolną młodzież z niezamożnych rodzin, by ta mogła kontynuować naukę. Ci młodzi ludzie dla Jana Pawła II byli nadzieją Kościoła, ojczyzny i całego świata.
Na zakończenie mszy św. w Bielicach odbyła się kwesta na rzecz stypendystów papieskiej fundacji.

Popołudniu w Domu Kultury w Bielicach zostało przedstawione wspomnienie poetycko-muzyczne pt. „Cywilizacja życia”.
Uroczystość stanowi tradycję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielicach i każdego roku obok postaci papieża Jana Pawła II prezentowana jest osoba, która swoim życiem i postępowaniem naśladowała Ojca Świętego. W tym roku bohaterką spotkania została Matka Teresa z Kalkuty. Przygotowane przez uczniów i nauczycielki wspomnienie poetycko-muzyczne przypomniało pielgrzymki i misje tych dwóch Wielkich Postaci po kontynentach. Program uświetnił występ bielickiej Scholi.
Po części artystycznej odbyło się wspólne świętowanie przy kawie i cieście, które dowiodło, jak ważne są tego typu spotkania zarówno wzbogacające wiedzę uczestników o prezentowanych postaciach, przypominające istotne dla współczesnego człowieka wartości, jak i integrujące osoby z różnych środowisk.
Uroczystość zgromadziła liczną widownię, w tym przedstawicieli władz gminnych i kościelnych oraz mieszkańców Bielic, Malerzowic i okolicznych miejscowości. Swoją obecnością zaszczycili organizatorów m. in. Wójt Gminy Łambinowice pan Tomasz Karpiński i Dyrektor Zespołu Szkół Diecezjalnych w Nysie ksiądz Artur Juzwa.